image

Қызметтер

Біз қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне кешенді көзқарасты қамтамасыз

image

Қалдықтарды қалыптастыру және оларды орналастыруға лимиттердің нормативтер жобасы

Қалдықтар мен лимиттердің оларды орналастыруға қалыптасу нормативтер жобасы (ҚЛОҚНЖ)  - қызмет барысында қалдықтар құрылатын кәсіпорындарда әзірленетін құжат.

Жобада кәсіпорында қалдықтардың пайда болуы нормаланады. Қалдықтар мен лимиттерді оларды орналастыруға қалыптасу нормативтерін бекіту атқарушы биліктің арнайы уәкілетті республикалық органның аумақтық органымен жүзеге асырылады.

Аумақтық органдар қоршаған табиғи ортаға ұйғарынды шекті зиян әсерлердің нормативтеріне сәйкес қалдықтарды орналастыруға лимиттерді белгілейді.

Қалдықтарды орналастыруға лимиттер лимит белгіленген жекелеген кәсіпкерлермен және заңды тұлғалармен жыл сайын өндірістік үдерістің және пайдаланылатын шикізаттың айнымасын растау жағдайы кезінде 5 жыл мерзіміне белгіленеді. Қауіпті қалдықтарды орналастыру бойынша қызметті жүзеге асыратын жекеше кәсіпкерлер мен заңды тұлғалардан басқа, қауіпті қалдықтарды жинау, пайдалану, залалсыздандыру, тасымалдау, орналастыру бойынша қызметін жүзеге асыруға лицензияның қолданыс мерзіміне белгіленеді.

Қызмет құны – 280000 теңгеден бастап.

Өтініш