image

Қызметтер

Біз қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне кешенді көзқарасты қамтамасыз

image

Қауіпті қалдықтар паспорты

Өндірістің қауіпті қалдықтар паспортын әзірлеу және келісу

Көптеген заманауи кәсіпорындардың қызметі қалдықтардың пайда болуымен шарасыз байланысты, сондықтан да оларды пайдаға асырудың табиғи қажеттілігі туындайды. Бақылаушы органдардың сарапшылары мен ҚР заңнамасы қалыптасқан жағымсыз экологиялық ахуалды өзгертуге ұмтылуға негізделіп, қалдықтарды тасымалдауға, сақтауға және жоюға талаптарды үнемі күшейтеді. Компаниялар, жеке кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар үшін аса қатал бақылау, ең алдымен барлық қажетті құжаттарды, атап айтқанда «Қауіпті қалдықтар паспортын» алу, рәсімдеу және келісудің қиындығы білдіреді.

Қауіпті қалдықтар – зиянды қасиеттерге (уландырғыш, жарылу қаупі, радиоактивті, өрт қаупі бар, жоғары реакциялық қабілетті) ие болатын зиянды заттарды қамтитын қалдықтар және қоршаған орта мен адам денсаулығына үшін өзіндік немесе басқа заттармен байланысқа түскен кезде тікелей не ықтимал қауіпті көрсете алады.

Қауіпті қалықтарға бір немесе бірнеше келесі заттарды құрайтын қалдықтар жатады:

1) жарылғыш заттар;

2) оталғыш сұйықтықтар;

3) оталғыш қатты заттар;

4) өздігінен жанатын заттар мен қалдықтар;

5) тотықтандырғыш заттар;

6) органикалық пероксидтер;

7) улы заттар;

8) ұзаққа созылатын және созылмалы ауруларды шақыртатын уландырғыш заттар;

9) жұқпалы заттар;

10) коррозиялық заттар;

11) экоуландырғыш заттар;

12) сумен байланысу кезінде өртке қауіпті газдар бөлетін заттар немесе қалдықтар;

13) ауа немесе сумен байланысу кезінде уландырғыш газдарды бөле алатын заттар немесе қалдықтар;

14) жоғарыда аталған қасиеттердің біреуіне ие болатын басқа материалдарды құру алатын заттар мен материалдар.

Радиоактивті қалдықтар сонымен қатар қауіптіге жатады, бірақ оларға арнайы экологиялық талаптар белгіленген.

Тасымалдау, пайдаға асыру, сақтау және көму мақсаттары үшін Базель 8 8 конвенциясына сәйкес қауіпті қалдықтарды трансшекаралық тасымалдау мен оларды жоюын бақылау туралы қауіпті қалдықтардың 3 деңгейі белгіленеді:

1) Жасыл - G индексі;

2) Кәріптас – A индексі;

3) Қызыл – R индексі.

Қалдықтарды кодтау қалдықтар құрылатын объектілерде құрылу ауданын, қаттап тастау тәсілін (көму), пайдаға асыру немесе басты қалпына келтіру тәсілін, ықтимал қауіпті құрамдас элементтерін, қауіп түрін, экономика саласын ескереді. Қауіп деңгейін анықтау және қалдықтарды қодтау ҚР Денсаулық сақтау министрлігімен келісілген ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 31.05.2007 №169 бұйрығымен бекітілген Қалдықтар классификаторы негізінде жасалады. Мемлекеттік экологиялық және санитарлық-эпидемиологиялық сараптаманың оң қорытындылары болу кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша жүзеге асырылады.

Қауіпті қалдықтар паспорты – қалдықтардың құрылу үдерістерін олардың шығу орны, сандық және сапалы көрсеткіштері, олармен айналысу ережелері, оларды бақылау әдістері, осы қалдықтардың қоршаған ортаға, адам денсаулығына және (немесе) тұлғалардың мүлігіне зиян әсер түрлері, қалдықтарды өндірушілері туралы мәліметтер, меншігінде солар болатын өзге де тұлғалар бойынша стандартты сипаттамасын қамтитын құжат.

Қауіпті қалдықтар паспорты шаруашылық қызметі барысында қауіпті қалдықтар құрылатын жеке және заңды тұлғалармен құрылады және бекітіледі.

Қауіпті қалдықтар паспорты:

1) Экологиялық Кодексінің 287 бабы 1 тармағында көрсетілген қалдықтарға;

2) Кәріптас және Қызыл тізімдерден шығатын қалдықтарға жасалады.

Қауіпті қалдықтар паспорты келесі міндетті бөлімдерді қосу қажет:

1) қалдықтар атауын;

2) өндірістік үй-жай болған кезінде жеке тұлғаның аты, жөні, тегі, мекенжайы – қалдықтарды шығару – кәсіпорнының мекенжайы, атауы және деректемелерін;

3) қалдықтардың шығу түбін;

4) қалдықтардың қауіпті қасиеттер тізбесін;

5) қалдықтардың химиялық құрамын және олардың компоненттерінің қауіпті қасиеттер сипаттамасын;

6) қалдықтарды өңдеудің ұсынылатын тәсілін;

7) қалдықтармен айналысу кезінде қажетті сақтық шараларын;

8) қалдықтарды тасымалдауға және тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізуге талаптарды;

9) табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайлардың салдарын алдын-алу және жою бойынша шараларды;

10) қосымша ақпаратты.

Қауіпті қалдықтар паспорт формасы ҚР Қоршаған ортаны қорғау министрінің 30.04.2007 №128-п бұйрығымен бекітілген.

Қауіпті қалдықтар паспорт қалдықтардың пайда болу сәтінен бастап үш ай ішінде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органда тіркеуге тиіс.

Міндетті бөлімдерге қосылған мәліметтердің толықтығы мен сенімділігін арттыратын қосымша ақпараттың келіп түсуіне қарай, қауіпті қалдықтар паспорты жаңарту мен қайта тіркеуге жатады.

Қауіпті қалдықтардың тіркелген паспорт көшірмелері міндетті тәртіпте жеке тұлғаға немесе осы топтаманы немесе оның бөлігін тасымалдайтын кәсіпорынға, сондай-ақ аталған қалдықтар топтамасының (топтама бөліктері) әрбір жүк алушысына ұсынады.

Қалдықтардың алынған топтамасын өңдеу кезінде оның басқа материалдармен араласуын қоса, жүк алушы өз кәсіпорнынан тыс тасымалдау жағдайында осы топтамаға (топтама бөлігі) қауіпті қалдықтар жаңа паспортын рәсімдеу және тіркеу міндетті.

Осы қалдықтар құрылатын үдерістің технологиялық регламентінің өзгерісін шақыртқан қауіпті қалдықтардың қасиеттері өзгеру жағдайында, қауіпті қалдықтар паспорты өз қызметін тоқтатады.

Қалдықтың химиялық және құрамдас құрамы аккредитивті зертханамен орындалған талдаулардың нәтижелері негізінде көрсетіледі.

Өз тұтыну қасиеттерін жоғалтқан тауарлармен (өніммен) көрсетілген қалдықтар үшін техникалық жағдайларға сәйкес бастапқы тауардың (өнімнің) құрамдас құрамы туралы мәлімет көрсетіледі.

Қауіпті қалдықтар паспортында технологиялық үдерістің атауы, оның нәтижесінде қалдық құрылды, немесе бастапқы тауардың (өнімнің) атауымен нәтижесінде тауар (өнім) өз тұтыну қасиеттерін жоғалтқан үдерісте көрсетіледі.

Қауіпті қалдықтар паспортында қауіпті қалдықпен байланысты, оның ішінде тиеу-түсіру жұмыстарын тасымалдау мен жүргізу уақытында төтенше жағдайлардың салдарын алдын-алу және жою бойынша қажетті шаралары көрсетіледі.

«Қосымша ақпарат» бөлімінде жеке қалдықтарын хабарлауды қажет ететін өзге де ақпарат көрсетіледі.

Бастапқы материалдар:

Паспорт қалдықтың әрбір жеке түріне қажетті және мерзімсіз жарамды екенін ескеру қажет.

«Қауіпті қалдықтар паспорты» бар деректі құндылығын құру үшін ұйым туралы оның қызметінің нақты атауы бар нақты мәліметтер керек болады; ұйымның деректемелік атауы, реквизиттері.

Бұдан басқа келесі негізгі материалдар қажет:

- Өндірістің қалдықтарын құру және орналастыру мен кәсіпорын тұтыну нормативтері;

- Қалдықтарды түгендеу

Өтініш